Žádost o svěření dítěte do péče matky vzor


Důvěra a péče o dítě jsou základními hodnotami v životě každé matky. Pokud se nacházíme v situaci, kdy je nutné formálně žádat o svěření dítěte do mé péče jako matky, je důležité postupovat s maximální ohleduplností k blahu dítěte a s respektem k všem zúčastněným stranám. Níže uvádím vzorový formulář žádosti o svěření dítěte do péče matky, který slouží jako orientační podklad pro tuto formální proceduru.

Formulář žádosti:

Žádost o svěření dítěte do péče matky

Datum: [datum]

Jméno matky: [jméno]

Jméno dítěte: [jméno dítěte]

Datum narození dítěte: [datum narození]

Adresa trvalého bydliště matky: [adresa]

Adresa trvalého bydliště dítěte: [adresa dítěte]

Telefonní číslo matky: [telefonní číslo]

Emailová adresa matky: [email]

Důvody žádosti:

Důvody mé žádosti o svěření dítěte do mé péče jsou důkladně promyšlené a zohledňují všechny faktory týkající se zdraví, výchovy a blahobytu dítěte. Jsem přesvědčena, že svěření dítěte do mé péče je v jeho nejlepším zájmu z následujících důvodů:

 • Mám stabilní finanční situaci, která mi umožňuje poskytnout dítěti veškerou potřebnou péči.
 • Mám vhodné bydlení a prostředí pro výchovu dítěte, které je bezpečné a podporuje jeho rozvoj.
 • Jsem připravena plně se angažovat ve výchově dítěte a poskytnout mu veškerou emocionální a morální podporu.
 • Mám dobrý vztah s dítětem a jsem schopna vytvořit pro něj stabilní a láskyplné prostředí.

Podpis:

Žádost o svěření dítěte do péče matky, veškeré údaje jsou pravdivé a v souladu s mou nejlepší znalostí.

Podpis matky: ________________________ Datum: _______________

Postup při žádosti o svěření dítěte do péče matky:

Kromě samotného vyplnění formuláře je důležité dodržet i další kroky při žádosti o svěření dítěte do péče matky. Patří sem například:

 1. Konzultace s právním zástupcem: Je vhodné poradit se s právníkem, který má zkušenosti s rodinným právem a může poskytnout odborné rady ohledně postupu a práv.
 2. Příprava dokumentace: Kromě samotné žádosti může být potřeba připravit další dokumenty, jako je například potvrzení o zaměstnání, finanční záznamy nebo doporučení od lékaře.
 3. Řešení soudního řízení: V některých případech může být nutné projít soudním řízením, zejména pokud není dosaženo dohody mezi rodiči ohledně péče o dítě.

Nejčastěji kladené otázky:

Zde jsou některé z často kladených otázek ohledně žádosti o svěření dítěte do péče matky:

 • Jak dlouho může trvat proces žádosti o svěření dítěte do péče matky?
 • Je možné žádat o změnu podmínek péče v průběhu času?
 • Jaké jsou práva druhého rodiče v případě svěření dítěte do péče matky?
 • Co dělat, pokud je druhý rodič nesouhlasí se svěřením dítěte do péče matky?

Viz také:

Photo of author

Blanka

Napsat komentář