Co umí dítě v 7 měsících

Dítě ve věku 7 měsíců prochází velkým množstvím vývojových změn a dosahuje řady milníků ve svém fyzickém, emocionálním a kognitivním vývoji. Zde se podíváme na to, co by mělo být v této fázi schopno dítě a jaké jsou obvyklé pokroky v jeho schopnostech.

Fyzický vývoj

V této fázi je dítě obvykle schopno udržet hlavu stabilně při vztyčení v sedu. Mnoho dětí začíná také plazit nebo se posouvat vpřed na břiše. Některé děti mohou dokonce začít sedět bez opory, ačkoliv může být potřeba je podporovat, aby nedošlo k pádu.

Emocionální vývoj

Emocionální vývoj je také důležitou součástí vývoje dítěte. Ve věku 7 měsíců dítě začíná projevovat své emoce, jako je radost, smutek nebo frustrace, s větší intenzitou a expresivitou. Je důležité poskytnout dítěti lásku, podporu a porozumění, aby se naučilo regulovat své emoce a budovat zdravé vztahy.

Kognitivní vývoj

V této fázi začíná dítě projevovat zvědavost a začíná objevovat svět kolem sebe. Může začít lépe vnímat objekty a lidí ve svém okolí a začít si hrát s hračkami a interaktivními předměty. Dítě začíná rozpoznávat základní předměty a může být schopno reagovat na jednoduché pokyny.

Vývoj jazyka

V této fázi začíná dítě začíná rozvíjet svou schopnost komunikovat. Může začít vydávat zvuky a slabiky, které připomínají slova, a začíná porozumět základním slovům a příkazům. Podpora komunikace v této fázi je klíčová pro rozvoj jazykových dovedností dítěte.

Stravování a spánek

V této fázi se stravování a spánek mohou stát klíčovými oblastmi péče o dítě. Dítě může začít experimentovat s pevnou stravou, jako jsou občasné porce jídla, a může začít vyvíjet své vlastní stravovací preference. Spánek může být stále nepravidelný, ale dítě začíná vykazovat některé známky samoregulace při usínání a spaní.

Motorické dovednosti

V této fázi dítě začíná rozvíjet své motorické dovednosti. Může začít chytat a manipulovat s předměty, jako jsou hračky nebo jídlo, pomocí svých rukou a prstů. Dítě také může začít experimentovat s různými pohyby, jako je házení předmětů nebo pokusy o stání.

Sociální interakce

V této fázi dítě začíná projevovat zájem o interakci s ostatními lidmi. Může začít reagovat na lidské tváře a výrazy a může se začít usmívat a smát se jako reakce na pozornost a interakci od ostatních. Podpora sociální interakce je důležitá pro rozvoj sociálních dovedností dítěte a budování zdravých vztahů.

Obecné pokroky

V této fázi dítě začíná projevovat stále více nezávislosti a sebejistoty ve svých schopnostech. Může být zvědavé a zvídavé a začíná objevovat svět kolem sebe s větší důvěrou a odvahou. Je důležité poskytnout dítěti prostředí, které podporuje jeho zvídavost a zájem o učení.

Hygienické návyky

V této fázi je vhodné začít s postupným zaváděním hygienických návyků, jako je čištění zubů a mytí rukou. I když dítě ještě není schopno těchto činností provádět samo, je dobré začít s procesem, aby se postupně seznámilo s rutinou a vytvořilo si návyky.

Čištění zubů

Je vhodné začít s čištěním zubů dítěte i v této rané fázi. I když nemá zuby, můžete jemně otírat dásně měkkým kartáčkem, abyste zvykli dítě na tuto rutinu.

Mytí rukou

Mytí rukou je důležité pro prevenci šíření bakterií a nemocí. I když dítě nemusí chápat úplně význam tohoto procesu, je dobré začít s mytím rukou při přípravě jídla nebo po návštěvě toalety.

Hygienický návyk Doporučená rutina
Čištění zubů Jemně otírat dásně měkkým kartáčkem po jídle.
Mytí rukou Mytí rukou před jídlem a po návštěvě toalety.

Rozvoj sociálních dovedností

Kromě interakce s blízkými začíná dítě vnímat i prostředí kolem sebe. Je důležité začít dítě seznamovat s interakcí s jinými dětmi a podporovat tak jeho schopnost navazovat vztahy a sdílet.

Hraní s jinými dětmi

Organizování krátkých hraní s jinými dětmi může být pro dítě přínosné. Je to způsob, jak rozvíjet sociální dovednosti, učit se sdílet hračky a spolupracovat s ostatními.

Empatie

Dítě začíná postupně chápat pocity ostatních a je důležité vytvářet situace, ve kterých se učí reagovat na emoce druhých. Podpora empatie od raného věku má dlouhodobé pozitivní dopady na sociální interakce dítěte.

Viz také:

Photo of author

Bozena

Napsat komentář